1. איזו חברה הואשמה בהשתלת rootkit על דיסק מוזיקה?

Microsoft
IBM
Sony
Real

2. איזו מהאפשרויות הבאות אינה שם של רכיב במערכת ההפעלה החדשה Windows Vista?

Avalon
Indigo
Aero Glass
Blackcomb

3. איזו חברה תבעה את IBM לפני מספר שנים בטענה ש-IBM תרמו ל - Linux קוד Unix שלהם ללא רשות?

SCO
Intel
Novell
AT&T

4. כש - Google הודיעה על Gmail ב - 1 לאפריל 2004, אנשים חשבו שזו בדיחה. מה הייתה הבדיחה?

ג'יגה של מקום אחסון
מקומות עבודה בגוגל על הירח
TCP/IP מעל יוני דואר
קניית גוגל ע"י מיקרוסופט

5. מה זה Message Pump?

אובייקט ששולח הודעות למחשבים אחרים ברשת
תוכנה שמורידה דואר אלקטרוני באופן אוטומטי
קטע קוד שמקבל signals שנשלחים לכל ה - processes שרצים ברקע
לולאה שמטפלת ב - Windows Messages הנשלחים ל - thread הנוכחי

6. קראתי קובץ מדיסקט באמצעות פונקציות API של Win32. הפונקציה ReadFile נכשלה עם קוד שגיאה 23. מהי ככל הנראה הבעיה?

הקובץ נפתח לכתיבה בלבד ולא ניתן לקרוא ממנו
אין בעיה – קוד שגיאה 23 מציין סוף קובץ
הדיסקט פגום ולא ניתן לקרוא ממנו
נסיון לקרוא קובץ Unicode לתוך זיכרון ASCII

7. כל פעם שתוכנית מסוימת טוענת DLL שכתבתי, פונקצית ה - DllMain נקראת 5 פעמים. אפשר למנוע את זה?

כן, ע"י החזרת ערך שלילי בקריאה הראשונה
לא, הפונקציה תיקרא פעם אחת לכל thread חדש ואי אפשר לבטל את זה
כן, ע"י קריאה לפונקציית API מתאימה
לא, התוכנית טוענת את ה -DLL מחדש 5 פעמים ולכן DllMain חייבת להיקרא

8. איזו הודעה נשלחת כשלוחצים על כפתור ה-X בפינת החלון?

WM_QUIT
WM_CLOSE
WM_DESTROY
WM_XBUTTONDOWN

9. איזו מהאפשרויות הבאות מתארת הבדל בין HKEY_LOCAL_MACHINE לבין HKEY_CURRENT_USER?

לאחד מהם יש עותק יחיד לכל המערכת, ולשני יש עותק נפרד לכל משתמש
אחד מהם נשמר תמיד על המחשב המקומי, והשני נשמר תמיד ברשת
אחד מהם מכיל הגדרות תוכנה, והשני מכיל הגדרות חומרה
אחד מהם סטטי ולא משתנה אחרי ההתקנה, והשני דינאמי ויכול להשתנות בכל עת

10. מה המשמעות של PE?

Partial Encapsulation (מושג בתכנות מונחה-עצמים)
Portable Executable (פורמט קובץ בר-הרצה)
Physical Entrance (לוגין שמבוצע פיזית עם מקלדת ולא מרחוק)
Port Enumerator (תוכנה שמציגה פורטים פתוחים)

11. ידוע שמטבע מזוייף קצת יותר קל ממטבע אמיתי.
בהינתן 9 מטבעות, שאחד מהם מזוייף והשאר אמיתיים, אפשר למצוא את המטבע המזוייף ב-2 שקילות.
כמה שקילות יידרשו כדי למצוא את המטבע המזוייף מבין 81 מטבעות, שאחד מהם מזוייף והשאר אמיתיים?

4
8
9
18

12. לאזרחים של מדינה כלשהי 7 ספרות במספר תעודת הזהות.
הספרה הראשונה היא 1, 2 או 3.
הספרה האחרונה היא ספרת האחדות של סכום הספרות הקודמות .
הספרה לפני האחרונה היא ספרת האחדות של מכפלת הספרות הקודמות.
כמה אזרחים יש במדינה?

3,000 או פחות
30,000 או פחות
300,000 או פחות
3,000,000 או פחות

13. ב - UNIX, איזה מהפקודות הבאות תדפיס למסך את רשימת כל הקבצים בספריה הנוכחית ותתי הספריות המוכלות בה, כמו גם את כל הספריות שהגישה אליהן אסורה?

ls -ra *.all
ls -v | grep [^d] | head -n 1000
find ./
find ./ |& grep -V "permission denied"
find ./ | xargs cat
cat `where chmod`

14. ב - DOS, בעת כתיבת קבצי אצווה (batch), מה המשמעות של הביטויים %1, %2 , %3?

הקבועים 1, 2, 3
הפרמטרים הראשון, השני והשלישי שהועברו לתוכנית
האם להריץ את הקובץ אצווה כקובץ compiled, interpreted או obfuscated
מצביעים למשתנה הראשון, השני והשלישי של המחסנית

15. ב - Windows, מה ההבדל בין cmd ל - command?

command קיים בגרסאות Win98 ו - WinME ו - cmd ב - Win2000 ו - WinXP
command הוא של מיקרוסופט ו - cmd הוא open-source
command הוא טקסטואלי ו - cmd בעל ממשק חלונאי
כל התשובות נכונות

16. ב - Windows, מה ההבדל בין ריצה רגילה לריצה במצב safe-mode?

ב - safe-mode ישנה הגנה חזקה יותר על סיסמת הכניסה של המשתמש
ב - safe-mode אפליקציות מורצות במצב "כספת", כך שאינן יכולות לבצע נזק למחשב
ב - safe-mode ה - FIREWALL מונע סוגים רבים יותר של תעבורת אינטרנט
ב - safe-mode נטען רק סט מצומצם של דרייברים בעת עליית המחשב
ב - safe-mode יש להקיש סיסמה בעת ביצוע שינויי קונפיגורציה
ב - safe-mode מתאפשרת ריצת אפליקציות DOS ישנות על גבי Windows

17. איזה מהפקודות הבאות אינה פקודת UNIX?

fsck
iptables
bash
mount
awk
head
bgp
sed
pico

18. מה מכניסים ל- RIMM SLOT?

זיכרון
כרטיס מסך
כרטיס קול
מעבד

19. כיצד ניתן להגדיר בגדול את מודל המחשב?

חומרה, שפת סף, שפת מכונה, שפה עילית
חומרה, שפה עילית, שפת סף, שפת מכונה
חומרה, שפת מכונה, שפת סף, שפה עילית
חומרה, שפת סף, שפה עילית, שפת מכונה

20. כאשר נרצה לחבר מדפסת קרובה למחשב, באיזה סוג תקשורת נשתמש?

תקשורת מקבילית, כי אין הפרעה אלקטרומגנטית בין כבלים סמוכים
תקשורת מקבילית, כי בכל מחזור שעון מעבירים 8 ביטים
תקשורת טורית, כי פענוח המידע בצד המחשב קל יחסית
תקשורת טורית, כי בכל מחזור שעון מעבירים ביט אחד

21. מהו רוחב פס הכתובות של 8051?

8-ביט
16-ביט
32-ביט
64-ביט

22. איזה מהמושגים הבאים אינו שם של ארכיטקטורת מעבדים?

CISC
EPIC
RISC
VLSI

23. גיל רצה לתרגם את הקוד הבא משפת C לשפת סף (80x86):
bool f(unsigned char x)
{
	if (x & 0x80) return 1;
	return 0;
}
הוא כתב 4 פיסות קוד שונות שאמורות לפעול בהתאם לפונקציה f.
כמה מהן עובדות כנדרש?
1)
	mov al, [esp+4]
	or al, al
	sets al
	ret
2)
	mov al, [esp+4]
	movzx eax, al
	cmp eax, 0x80
	setz al
	ret
3)
	mov eax, [esp+4]
	and eax, 0x80
	setnz al
	ret
4)
	mov eax, [esp+4]
	mov ebx, 1
	shl ebx, 31
	movsx eax, al
	and eax, ebx
	cmp eax, 0
	je ret0
	mov al, 1
	ret
ret0:
	mov al, 0
	ret

1
2
3
4

24. האם DLL במערכת ההפעלה חלונות יכול לייצא מידע מלבד פונקציות?

ניתן לייצא פונקציות בלבד
ניתן לייצא רק משתנים גלובליים ופונקציות
ניתן לייצא כל סוג מידע
ניתן לייצא פונקציות בלבד, פרט ל - DLL של COM שיכול לייצא גם מחלקות

25. אורן השתמש ב - Turbo Pascal תחת DOS והריץ את הקוד האסמבלי הבא בלבד:
	mov ax, 13h
	int 10h
לפתע השחיר המסך, ומאותו רגע, הכול נראה גרוע, מה קרה?

אורן שינה את רזולוזציית כרטיס המסך
אורן שיכתב את ה MBR
אורן חולם, אי-אפשר להריץ קוד אסמבלי תחת פסקל
כל קוד שנכתב ישירות באסמבלי משבש את פעולת מערכת ההפעלה DOS
אורן שינה את המצביע לגופן ברירת המחדל ב - BIOS
אורן עשה cold reboot למחשב

26. מה עושה הקוד הבא בשפת אסמבלי 80x86?
	xor eax, eax
	mov ecx, 32
label:
	ror ebx, 1
	rcl eax, 1
loop label

מעתיק את ebx ל eax דרך ה carry-flag
מגבה את ebx, ואז מעתיק את eax ל ebx
מעתיק את ebx ל eax בסדר הפוך דרך ה carry-flag
ערכם של eax ו ebx נשאר מקורי, כי זה ror של 32

27. מה עושה הקוד הבא בשפת אסמבלי 80x86?
	fldz
	fldpi
	fmul
	fld [esp+4]
	fcomp st(1)
	fnstsw ax
	test ah, 0x41
	setz al

בודק האם הפרמטר הראשון במחסנית גדול מפיי
בודק האם הפרמטר הראשון במחסנית קטן מפיי
בודק האם הפרמטר הראשון במחסנית גדול מ 0
בודק האם הפרמטר הראשון במחסנית קטן מ 0

28. לפניך תוכנית בשפת אסמבלי 8051:
              P: SETB P1.0
               LCALL DELAY
               CLR P1.0        
               RETI 
            DELAY: MOV R7,#04H
            AGAIN: DJNZ R7,AGAIN
               RET
מה מבצעת התוכנית?

התוכנית בודקת את ערך ההדק P1.0 ומפעילה בהתאם השהיה
התוכנית יוצרת דופק שעון בהדק P1.0 בהתאם להשהיה
התוכנית מציבה את הערך הבינארי של 04h בהדקP1.0 בהתאם להשהיה
התוכנית יוצרת ארבע תנודות בהדק P1.0 בהתאם להשהיה

29. לפניך רצף פקודות בשפת אסמבלי 8051:
              MOV R0,#1000H
              MOV R1,#2000H
              MOVX A,@R0
              XCH A,@R1
מה יהיה תוכן האוגר A לאחר הרצת הפקודות הנ"ל?

תוכן אוגר A יהיה תוכן הכתובת הראשונה בזיכרון החיצוני
תוכן אוגר A יהיה תוכן הכתובת שעליה מצביע אוגר R0
תוכן אוגר A יהיה תוכן הכתובת שעליה מצביע אוגר R1
תוכן אוגר A יהיה תוכן הכתובת הראשונה בזיכרון הפנימי

30. מה פירוש הפקודה LEA בשפת אסמבלי 80x86?

Little Endian Adjust
Lock Exclusion Attributes
Leave Environment Application
Load Effective Address

31. נתונות הפקודות הבאות בשפת JavaScript:
name="Israel";
ch=name.charAt(3);
למה יהיה שווה המשתנה ch לאחר הרצת הפקודות הנ"ל?

s
a
r
e

32. מתי נרצה להשתמש באובייקט Application בשפת ASP?

כאשר נרצה לעבוד עם משתנים זרים
כאשר נרצה לשמור על נתונים בעת מעבר מדפדפן לדפדפן
כאשר נרצה להגדיר משתנים עבור כל משתמש בנפרד
כאשר נרצה לאחסן ערכים קבועים ברמת היישום

33. בשפת HTML רשומה הפקודה הבאה:
<marquee direction="right" width="20%" scrollamount="20">
	HELLO
</marquee>
מהי משמעות התכונה scrollamount?

מהירות התזוזה של הטקסט
רוחב שורת הגלילה
משך ההשהייה בין תזוזות של הטקסט
גודל קפיצה בודדת של הטקסט

34. מה זה ARJ?

שיטת אפנון
שיטת דחיסה
שיטת בקרת שגיאות
שיטת ריבוב

35. מהו MDA?

כרטיס קול
כרטיס מסך
כרטיס רשת
כרטיס מולטימדיה

36. מהו החידוש שסיפקו רכיבי SDRAM?

מהירות גבוהה יותר
זיכרון גדול יותר
רוחב פס גדול יותר
חסכון במקום פיזי

37. מהו רוחב המילה של DIMM?

32bit
128bit
16bit
64bit

38. באיזה אפיק משתמש בקר EIDE המותקן בלוח אם?

BIOS
ISA
PCI
PNP

39. כמה זה BPS לחלק ב - Hz?

1-bit
1-nibble
1-byte
1-word

40. מה נכון לומר על בעיות NP-Complete?

פתרת אחת בזמן פולינומיאלי - פתרת את כולן בזמן פולינומיאלי.
ידוע כי ניתן לוודא נכונות של פתרון נתון אליהן בזמן פולינומיאלי.
כולן NP-קשות.
כל התשובות נכונות

41. מה עושה הקוד הבא בשפת C בסביבת 32bit?
unsigned f(unsigned long val) {
  unsigned long temp, g = 0, b = 0x8000, bs = 15;
  do {
    if (val >= (temp = (((g << 1) + b)<<bs--))) {
      g += b;
      val -= temp;
    }
  } while (b >>= 1);
  return g;
}

מחשב שורש ריבועי
מבצע מיון בועות
מחשב hash מושלם
סוכם nibble-ים

42. מה עושה הקוד הבא בשפת C בסביבת 32bit?
x^=(x^=(x^=(x^=(x^=(x)>>1)>>2)>>4)>>8)>>16

מבצע קידום בבלוק של Linear Feedback Shift Register
מוצא מיקום של איבר ב - Binary-Reflected Gray-Code
מחשב את האיבר הבא ב - Pseudorandom Number Sequence
מרכיב, בהרצה איטרטיבית, סוג של de-Bruijn Sequence

43. מה עושה הקוד הבא בסביבת 32bit?
unsigned int f(unsigned int x)
{
	unsigned int i = 0xCAFEBABE;
	while (i--) {x = (x/8)+(x%8); }
	return x;
}

סופר ביטים דולקים
מחשב שארית מחלוקה ב - 7
מייצר חתימת Java
ממיין שלשות ביטים

44. נתונה הפונקציה הבאה המקבלת את מצב הלוח בדמקה ומוצאת מהלך שכדאי לבצע:
function GetBestNextPosition:
	Input:
		CurrentPosition of type PositionType
		ResidualDepth, BestMark, WorstMark of type Integer
	Output:
		BestNextPosition of type PositionType
		CurrentPositionMark of type Integer
	Local Variables:
		BestPositionSoFar, Position of type PositionType
		Mark of type Integer
	Body:
		if ResidualDepth = 0 or GameEnded(CurrentPosition):
			return:
				BestNextPosition = None
				CurrentPositionMark = EvaluatePosition(CurrentPosition)
		
		for each Position in NextPositions(CurrentPosition):
			????
			if (Mark > BestMark):
				BestPositionSoFar = Position
				BeskMark = Mark
			if (Mark < Worst):
				return:
					BestNextPosition = BestPositionSoFar
					CurrentPositionMark = BestMark

		return:
			BestNextPosition = BestPositionSoFar
			CurrentPositionMark = BestMark

איזה שורה צריכה לבוא במקום סימני השאלה?

Mark = GetBestNextPosition(Position, ResidualDepth - 1, BestMark, WorstMark).CurrentPositionMark
Mark = GetBestNextPosition(Position, ResidualDepth - 1, -BestMark, -WorstMark).CurrentPositionMark
Mark = -GetBestNextPosition(Position, ResidualDepth - 1, BestMark, WorstMark).CurrentPositionMark
Mark = -GetBestNextPosition(Position, ResidualDepth - 1, -BestMark, -WorstMark).CurrentPositionMark
Mark = GetBestNextPosition(Position, ResidualDepth - 1, WorstMark, BestMark).CurrentPositionMark
Mark = GetBestNextPosition(Position, ResidualDepth - 1, -WorstMark, -BestMark).CurrentPositionMark
Mark = -GetBestNextPosition(Position, ResidualDepth - 1, WorstMark, BestMark).CurrentPositionMark
Mark = -GetBestNextPosition(Position, ResidualDepth - 1, -WorstMark, -BestMark).CurrentPositionMark

45. מה עושה הקוד הבא בשפת C?
x = m & -m;
m += x;
y = m & -m;
m |= (y/x - 1) >> 1;

מחשב את המספר הבא בעל אותה כמות של ביטים דולקים
משחק מהלך אחד במשחק "מגדלי האנוי"
הולך צעד אחד על עקומת הילברט הבדידה
מחשב קירוב ל - logmx

46. איזה מהביטויים הבאים בשפת C הופך את רצף הביטים הזהים בצד הפחות משמעותי של x?

x ^= x&(~x-1)
x ^= (x-1)&(~x)
x ^= -((x+1)|(-x))
x ^= (x+1)^(x-1)

47. נתונים המקרואים A ו - B בשפת C:
#define A(x) ((x)+(x))
#define B(x) (2*(x))
באיזה מהמקרים הבאים נראה הבדל בין A ל - B?

A(0) לעומת B(0)
A(2*x) לעומת B(2*x)
A(x++) לעומת B(x++)
A(x=5) לעומת B(x=5)

48. ב - C++, מחלקה B מגדירה פונקציה וירטואלית ומחלקה A יורשת ממחלקה B, לאיזו מחלקה תהיה טבלה וירטואלית?

לאף אחת מהן
רק ל - A
רק ל - B
לשתיהן

49. מה הבעיה בקוד הבא בשפת C++?
class A {
	unsigned char* bufA;
public:
	A() {
		bufA = new char[100];
	}
	~A() {
		delete[] bufA;
	}
};

class B {
	unsigned char* bufB;
public:
	B() {
		bufB = new char[100];
	}
	~B() {
		delete[] bufB;
	}
};

חסר delete[]
חסר virtual
[] מיותר
public מיותר

50. כמה מספרים ראשוניים יש בין 1 ל - 20,062,006?

בערך 10,000
בערך 100,000
בערך 1,000,000
בערך 10,000,000

51. לאיזה מהאלגוריתמים הבאים סיבוכיות זמן הריצה הממוצעת הטובה ביותר?

Quick Sort
Merge Sort
Heap Sort
לכולם סיבוכיות זהה

52. מה מהבאים מבדיל בין C# ל - Java?

Java פועל מעל virtual machine ו- C# לא
ב - C# יש מנגנון מובנה של serialize וב - Java לא
ב – C# כל האובייקטים יורשים ממחלקת object וב - Java לא
ב – C# יש טיפוסים מסוג signed ו- unsigned וב - Java יש רק signed

53. איזו מהקבוצות הבאות מכילה רק אופרטורים שניתן להעמיס ב- C++?

[], ==, /, ->
.*, !, &, #
new, .*, ::, []
*, ##, ?:, =

54. נתונה התוכנית הבאה ב - C++:
#include <string.h>
int main()
{
	int* ptr = new int [3.7];
	ptr = NULL;
	delete ptr;
	return 2;	
}
למה התוכנית תקרוס?

כי עושים delete ל - null
כי מנסים להקצות מערך בגודל לא שלם
כי היה צריך לקרוא ל - delete[] ולא ל - delete
כי main חייבת להחזיר 0
התכנית לא תקרוס

55. כתבת תוכנית והיא קורסת, מה מבין הכלים הבאים *לא* יעזור לך על מנת לאתר את המקום הבעייתי בקוד?

breakpoint
watch
ICE (InCircuit Emulator)
הדפסות ל - log מתוך הקוד
core dump
העלאת רמת האופטימיזציה

56. איזה מבין הכלים הבאים לא ניתן למצוא בחבילת gcc?

קומפיילר
לינקר
make
אסמבלר
objdump
sed

57. מה עושה makefile?

מקמפל קבצי PERL ביעילות
יוצר קבצים ריקים
מאגד הוראות לתהליך בניית פרוייקט
מתרגם XML מ - ASCII ל - Unicode

58. נתונה המחלקה הבאה:
class UberMathenCalculater
{
public:
	virtual int Add(int a, int b);
	static int Mul(int a, int b);
private:
	int Sub(int a, int b);
	static int Div(int a, int b);
};
כמו כן מוגדר מצביע לפונקציה:
int (*funcptr) (int a, int b);
לאיזו מבין הפונקציות הבאות funcptr יכול להצביע?

Add
Mul
Sub
Div
Add ו - Mul
אף אחת מהן
כולן

59. נתונה פונקציה בסביבת 32bit:
int what (int a, int b)
{
	int x = 0;
	for (int i = 0; i < 32; i++)
		x += (a & (1 << i)) + (b & (1 << i));
	return x;
}
איזה שם היית נותן לפונקציה במקום what?

Add
Sub
Mul
Divide
DivideAndConquer
CountBitsInAAndB.

60. מה הסיבוכיות של קטע הקוד הבא, בתלות ב – N?
char Str[N * 8 +1] = "";
char Str2 = "Codeguru";
for(int i = 0; i < N; i++)
{
	strcat(str,str2);
}

O(logN)
O(N)
O(N2)
O(2n)
O(1)
O(NlogN)

61. האם ניתן לשפר את הסיבוכיות?

לא.
כן ל - O(logN)
כן ל - O(N)
כן ל - O(N2)
כן ל - O(NlogN)
כן ל - O(1)

62. איך נקבע Sequence Number בפרוטוקול TCP?

מתחיל מערך אקראי בכל Session וקטן בערך אקראי בכל פקטה
מתחיל מערך קבוע בכל Session וגדל בערך אקראי בכל פקטה
מתחיל מערך אקראי בכל Session וקטן ב - 1 בכל פקטה
מתחיל מערך קבוע בכל Session וגדל ב - 1 בכל פקטה
מתחיל מערך אקראי בכל Session וגדל לפי מספר הבתים שנשלחו בכל פקטה
מוגרל באופן אקראי עבור כל פקטה

63. כיצד מזוהה תקלה בשליחת הודעת אתרנט?

CRC 32bit
CRC 16bit
Checksum 16bit
Parity bit

64. ריבוב TDM חולק תווך תקשורת על ידי:

הקצאת חלון זמן שידור לכל משדר
הקצאת תדר שונה לכל משדר
Collision detection – שידור ובדיקה האם הייתה התנגשות בערוץ
Collision avoidance – בדיקה לפני שידור: האם הערוץ פנוי

65. כמה ריבועים יש בלוח השחמט המקובל בגודל 8x8?

64
114
115
204

66. זורקים קובייה רגילה שעליה המספרים 1 – 6, עד שהסכום המצטבר גדול מ - 12. מה הסכום המצטבר הסביר ביותר?

13
14
15
16

67. נתון הקטע קוד הבא ב - C#:
foreach(string str in months)
  Console.WriteLine(str + "\n ");
על מנת שהקטע יוכל לרוץ, מה מהבאים *חייב* להתקיים?

months הוא מערך
months הוא רשימה מקושרת
months מממש Collection מתוך System.Collections
months מממש את IEnumerable
הקוד רץ על C# 2005
התוכנית מקומפלת עם foreachable flag

68. מה ידפיס קטע הקוד הבא?
#define PRINT(x,y) cout << hex << x << y;
void f()
{
  int x = 1;
  int y = 2;
  PRINT(x << 5, y << 2)
}

12
324
328
1522
208
תודפס שגיאה

69. יירטת חבילת IP באמצעות Sniffer, וראית שהבית הראשון של כותרת הIP הוא 0x45.
מה תוכל לומר על הפקטה?

אורכה 0x45 בתים
אורך הכותרת 0x45 בתים
אורך הכותרת 5 בתים
אורך הכותרת 20 בתים
מדובר בהודעת IPv6
זוהי הודעת ICMP

70. מתי יקרה Page fault?

כאשר מתגלה Corruption בזכרון הראשי
כאשר פונים לכתובת בזכרון שאיננה נמצאת ב - Cache
כאשר מנסים לפנות ישירות לזכרון ה - Cache במקום לזכרון הראשי
כאשר פונים לכתובת בזכרון שאיננה ממופת לכתובת בזכרון הפיסי
כאשר נתקע או נקרע דף במדפסת
בעליית המחשב בלבד, על מנת לאתחל את הזכרון הראשי

71. נתונה טבלה של מקומות בארץ, גובהם ומידע נוסף עליהם.
http://www.10doch.co.il/HeightTable.asp
על מנת לתת תחזית לשלג במקומות הגבוהים, עלייך למצוא כמה עמודות בטבלה נמצאות בגובה של 800 מטר יותר.

בערך 20
בערך 60
בערך 90
בערך 150

72. מה נפח התוכן של 195-65R15H כשהוא מלא כמומלץ?

בערך 5 ליטר
בערך 10 ליטר
בערך 20 ליטר
בערך 40 ליטר

73. במשחק LIFE, פי כמה יכול לקטון מספר המשבצות המליאות תוך דור אחד?

פחות מפי 2
פי 3
פי 8
יותר מפי 9

74. כמה משבצות מליאות תהיינה לאחר 2006 דורות אם בהתחלה יש שלוש משבצות?

אחת או שלוש
אפס או שלוש או ארבע
בין אפס לשלוש
2006

75. אם שמנת מתוקה עולה 6.42 ש"ח, והמחיר הכולל מעוגל לחמש אגורות הקרובות. אז מי שקונה מספר דו ספרתי מקרי של שמנות מתוקות בממוצע

יפסיד שתי אגורות
יפסיד אגורה
לא יפסיד ולא ירוויח
ירוויח אגורה

76. לכמה מהחלטות מועצת הביטחון של האו"ם בשנת 2005 יש שלוש ספרות שונות במספר?

22
24
27
29

77. f הנה פונקציה המקיימת f(x)=y.
נתון ש:
given x, it is easy to compute y
given y, it is hard to compute x such that f(x)=y
given x, it is hard to find x' such that f(x)=f(x')
f היא פונקציה מסוג:

Encryption
Public key
Basic zero-knowledge
Hash

78. אליס ובוב מעוניינים לדבר באופן מוצפן. לאליס יש את המפתח הציבורי של בוב, ולבוב אין את המפתח הציבורי של אליס. לכן:

הם יכולים, באמצעות המפתח הציבורי של בוב, לתאם מפתח סימטרי שישמש להצפנה דו-כיוונית
הם לא יכולים לדבר באופן מוצפן, כי לא ניתן לתאם מפתח סימטרי עם מפתח ציבורי (=אסימטרי)
הם יכולים לדבר באופן מוצפן, אבל רק בכיוון אחד, מכיוון שהמפתח הציבורי הוא אסימטרי
מאחר ולאליס יש מפתח פרטי, ולבוב יש מפתח פרטי, הם יכולים לדבר באופן מוצפן ללא תיאום נוסף

79. Packer יכול לשמש ל:

התמודדות כנגד Reverse engineering
עקיפת אנטי-וירוסים
כיווץ מידע
כל התשובות נכונות

80. RSA יכול לשמש ל:

Reverse system architecture
ניסיון להסרת ה- Service pack העדכני ממערכת Windows
Random security assesment
הצפנת מידע

81. הוספת יכולת של stateful packet inspection ל- Firewall תעזור בעיקר כנגד:

Crypto-analysis
Packet spoofing
גישה מ- Port שאינו מורשה
Network address translation

82. מי מבין הבאים לא סביר שיהיה מוסתר ע"י Rootkit:

קובץ
תהליך
שורה ב- Log
קלט מהמקלדת

83. הסוס הטרויאני המקורי נבנה ע"י:

אודיסאוס
רות האפרתי
האנלייזר
קווין מיתניק

84. אילו מן הבאים לא משמש בדרך-כלל מערכות זיהוי ביומטריות:

קול
DNA
מבנה פנים
חתימה

85. אילו מהפונקציות הבאות נחשבות רגישות לתקיפות Buffer overflow?

strncpy
printf
strcpy
Cout

86. מי מהבאים אינו נכון:

IPSec משמש להצפנת הודעות
IPSec משמש לזיהוי הודעות
IPSec עובד בשכבת הרשת
IPSec חוסם ערוצים סמויים

87. מה מחזירה הפונקציה הבאה:
ב - C:
int f(int a, int b)
{
	if (b > a) return 1 + f(a+1, b);
	else if (a > b) return f(a-1, b) + 1;
	else return 0;	
}

a+b
|a-b|
a-b
b-a
a%b
a*b

88. מה משמעות המושג "reference counting"?

ספירת ה - memory blocks המוקצים על ה - heap
משתנה של הקומפיילר הסופר את מספר המחלקות המוגדרות במערכת כולה
טכניקת profiling הסופרת את מס' ההופעות של אופרטור הכתובת (&) בקוד C בכדי להעריך ביצועים
ספירת מס' ה - references לאובייקט מסויים בכדי לבצע deallocation כשהדבר אפשרי
ספירת ה - task-ים הממתינים על counting semaphore
טכניקת profiling המשמשת למיפוי התלויות בין אובייקטים שונים במערכת

89. מה משמעות המושג RTTI?

Real Time Tab Indentation
Run Time Template Instantiation
Relative Truncation and Tabulation Interface
Real Time Tick Interval
Right on Time Type Instantiation
Run Time Type Information

90. מהו קוד reentrant?

קוד שעברה קומפילציה, אך עוד לא עבר לינקוג'
קוד רקורסיבי
קוד המשמש כ - Callback Function
קוד שניתן להריצו בכמה מופעים בו זמנית באופן תקין
קוד היכול לרוץ על מספר מערכות הפעלה ללא צורך בשינויו
כל התשובות נכונות

91. מהו context switch?

מתן גישה בלעדית למשאב לתהליך מסוים (למשל באמצעות semaphore)
החלפת ה - task/thread הפעיל במערכת מרובת תהליכים
יציאה או כניסה לפונקציה בעת שימוש ב - debugger
החלפה בין שני משתנים או יותר באופן אטומי
החלפת התוכן של שתי הודעות ב - MQ (ללא החלפת פרטי המסגרת)
העברת מידע בין pipe אחד ל - pipe שני

92. מהו deadlock?

מצב בו קבוצת תהליכים חסומה כתוצאה מהמתנה לאירוע שרק תהליך מאותה הקבוצה יכול לגרום לו
תקיפת מחשבים העובדת באמצעות הכנסת תהליכים ממערכת הפעלה למצב pending
כניסה של קוד ללולאה אינסופית כתוצאה מדריכה על משתנים שלו על-ידי קוד אחר
absolute lock על mutex
מצב בו מערכת מרובת תהליכים קורסת כתוצאה מעומס יתר על ה - scheduler
קטע קוד הנמצא ב - interrupt lock

93. מה עושה פונקציית fork() של POSIX?

גורמת לתעדוף מחדש של התהליך בו היא מורצת באמצעות דיווח על כשלון ל - kernel
מקצה מחדש זיכרון עבור מקטעי הקוד בתוכנית בה היא מורצת ומעבירה אותם אל מקומותיהם החדשים
פותחת תהליך חדש עם אותו ה - entry point של התהליך ממנו נקראה פונקציית fork
ממשיכה להריץ את הפונקציה ממנה היא נקראה בתהליך חדש מאותו המקום
מריצה מחדש את התהליך הנוכחי באזור אחר בזכרון החל מה - entry point המקורי
מבצעת explicit context switch במערכת הפעלה non-preemptive

94. מה מאפשרת טכנולוגיית Crossfire של ATI?

לבצע חישובים פיסיקליים מדוייקים במהירות גבוהה (ע"י האצת חומרה)
לבצע Fine Tuning מאוד עדין להגדרות כרטיסי המסך מבוססי Radeon
להשתמש ביותר מכרטיס גרפי אחד על גבי לוח האם על מנת לקבל ביצועים טובים יותר
להגביר את קצב תחלופת המידע בין הזכרון הפנימי של כרטיס המסך לבין הזכרון RAM של המחשב
להפעיל אפקטים גרפיים מיוחדים מן הדור החדש ע"י האצת החומרה של הכרטיס
תכנות Geometry Shading ע"י HLSL לכרטיסי מסך Radeon תוך כדי גישה ל-Buffer הפנימי של כרטיס המסך באופן ישיר

95. מהי שמה של מערכת ההפעלה הבאה של Microsoft?

Windows XP+
Windows Avalon
Windows 2007
Windows 2008
Windows Vista
Windows Crossbow

96. אלו ממשחקי המחשב הבאים הוא הכי חדש?

Pacman
Half-Life
Battlefield Vietnam
Civilization 3
Call of Duty
World of Warcraft

97. למה משמש Trigger במסדי נתונים?

שליחת ערכים ב - Database בפרקי זמן קבועים אל האפליקציה המשתמשת בו
ביצוע פעולות על DB כאשר מתקיים תנאי מסויים
אובייקט המטפל בממשק של ה-DB אל תוכנות אחרות
וידוא אוטומטי של ערכי ה-DB בהתאם לתבניות מסויימות
אתחול ה - DB בעת עלייתו הראשונה
פונקציה ב - API-ים המטפלים במסדי נתונים שנקראת מממשק המשתמש של האפליקציה ורצה על טבלאות במסד הנתונים

98. נתונה טבלה Persons עם שדות FirstName ו - LastName. איזה SQL Query ימחק את כל הרשומות בטבלה Persons בהן השם הפרטי שווה ל-'Johhny', ושם המשפחה שווה ל-'BeGood'?

DELETE FROM Persons WHERE Exists(Values('Johnny', 'BeGood'))
DELETE (*) FROM Persons WHERE FirstName='Johnny' AND LastName='BeGood'
DELETE FROM Persons WHERE FirstName='Johnny' AND LastName='BeGood'
DELETE Persons WHERE (FirstName LIKE 'Johnny') AND (LastName LIKE 'BeGood')
DELETE ROW (FirstName='Johnny') AND (LastName='BeGood') FROM Persons
כל התשובות נכונות

99. מי כתב את "תמונות מבית מבשל השיכר"?

יצחק בשביס-זינגר
אשר ברש
חיים הזז
אהרון אמיר

100. מה עושה הפונקציה הבאה בשפת C, בסביבת 32bit, עבור 0<=n<=128? איך זה עובד?
int f(unsigned int x, unsigned char n)
{
	return ((((x)-~0UL/255*(n))&~(x)&~0UL/255*128) != 0)
}