שאלון קודגורו-13, חלק א

1)      מה יש יותר - אנשים בעולם, או ביטים בויקיפדיה?

אנשים בעולם

אותו דבר

ביטים בויקיפדיה

תלוי אם סופרים גם אנשים שמתו

 

2)      במסעדה מגישים כנפי עוף בשלושה גדלים: 8 12, ו-22. האם ניתן להזמין 50?

לא, אין פתרון

כן, בכמה דרכים שונות

תלוי ברוטב

כן, רק בדרך אחת

 

3)      מהי המשמעות המקובלת של המילה "סיבר" במחשבים?

להשביע רצון (לסבר את האוזן(

מרחב וירטואלי (סיבר ספיס(

לפתוח במלחמה (סייבר טרור(

רובוט (קיבורג(

 

4)      בשפת C++ אם אני מגדיר בקובץ HPP משתנה סטטי איפה אאתחל אותו?

אי אפשר לאתחל

בקובץ  CPP

בקובץ  HPP

אפשר לאתחל רק לאפס

 

5)      ללמעלה מ-84.21% מהנשים בנות 17-34 להן יש דף פייסבוק, יש יותר אוזניים מהממוצע של כלל האוכלוסייה האנושית:

לא נכון

לא נכון בחצי הכדור הצפוני

נכון

אין דרך לקבוע משום שהשאלה אינה לוגית

 

6)      למה יש יותר מקשים - לפסנתר או ללוח מקשים תקני של מחשב?

לפסנתר

אותו הדבר

תלוי אם סופרים את השחורים

למחשב

 

7)      הגיוני שאיזו פעולה תיקח פחות זמן?

העתקת קובץ של 100MB  בתוך אותה מערכת הקבצים (=אותה המחיצה(

הזזת קובץ של 100MB  באותה מערכת הקבצים

מחיקת קובץ של 100MB

שלושתן אמורות לקחת את אותו הזמן

 

8)      באיזה מהמקרים הבאים לא סביר שתתקלו בקובץ דליל (sparse) ?

גרף שכנים ברשת חברתית

קבצים של מכונה וירטואלית

ספריות נטענות דינאמית (dynamically linked library)

לייצוג מטריצות דלילות

 

9)      נניח אתם מעוניינים להכניס מידע לקובץ בתחילתו במערכת Linux בקריאת מערכת אחת, האם אתם יכולים?

כן, על-ידי שימוש נכון בדגלים של open

כן, על-ידי ביצוע seek

כן, על-ידי הפרמטר הרביעי ל-pwrite

לא

 

10)  * אם הייתם מממשים מערכת הפעלה משלכם, שבה לכל קובץ מוקצה בלוק אחד או יותר ואין קבצים שחולקים בלוקים (כפי שהמצב בכל מערכות הקבצים היעילות), והייתם רוצים לממש כתיבה יעילה של חתיכה חדשה לאמצע קובץ שאינו דליל, הייתם צריכים לדרוש:

תנאי חשבוני על גודל החתיכה המוכנסת

תשובות א' ו-ג' נכונות

תנאי חשבוני על המיקום להכנסה

שגודל החתיכה החדשה יהיה קטן מגודל הקובץ הקיים

 

11)  מסה נשמרת בכל תהליך מכני (בנייה, פירוק, שבירה, טחינה, אידוי וכדומה) ובכל תהליך כימי (שריפה, עיכול, ריאקציה). גם אנרגיה נשמרת בכל התהליכים המוכרים (כאנרגיה פוטנציאלית, חשמלית, קינטית, כימית ועוד). ב-1905 קבע איינשטיין את הנוסחה המפורסמת E=mc^2 לפיה האנרגיה של גוף היא מכפלת המסה שלו m בריבוע מהירות האור c. חוק זה הוא המאפשר לשמש להפיק אנרגיה ממסה. האם משמעות הדבר:

חוק שימור המסה קיים תמיד, אך חוק שימור האנרגיה כבר אינו תקף.

חוק שימור המסה בטל, אך חוק שימור האנרגיה תקף.

קיימת f פונקציה של E ו-m שנשמרת תמיד.

שאי אפשר לעבור את מהירות האור.

 

12)  Hard Disk Defragmentation הוא תהליך שבו:

המחשב מצמצם אזורים מתים בין קבצים.

המחשב בודק לסדקים בדיסק הקשיח.

הקבצים מסודר בסדר עולה לפי גודלם.

החשב מוחק קבצים אשר אינם בשימוש.

 

13)  מדוע התוכנה debug.exe לא תעבוד תחת מערכת הפעלה  windows 7?

היא תעבוד, אבל דורשת גרסה עדכנית יותר.

בגלל אופקודים חדשים שנוספו עם מערכת ההפעלה המדוברת.

מכיוון שהיא תסווג כ-"פוגען" ברוב סורקי הווירוסים העדכניים.

בגלל העדר תמיכה לאחור בתוכנות dos במערכת windows 7 .

 

14)  מה ההבדל העיקרי בין C# ו- C++?

הראשונה משתמשת בסינטקס דמוי JAVA והשניה לא.

הראשונה נתמכת על ידי מערכת Windows בלבד והשנייה לא.

הראשונה רצה מעל VM והשניה לא.

הראשונה תומכת "מן-הקופסה" במצביעי 64bit

 

15)  ב Win32 API למה משמשת הפונקציה DeviceIoControl ?

לשליחת פקודות ל-Service

לשליחת פקודות ל-Driver

לשליחת פקודות ל-Application

לשליחת פקודות ל-Task

 

16)  מה עושה קטע הקוד הבא? for (s=i=0; i<10; ++i) s+=a[i]; מומלץ להעתיק את הקוד ל-notepad וליישר לשמאל ע"מ לקרוא בצורה ברור יותר.

מחשב ממוצע של איברי מערך a.

בודק כמה מאיברי המערך a קטנים מ-10.

מחבר 10 איברים ראשונים של מערך a.

כל התשובות נכונות.

 

17)  תקן למקלדת עברית נושא את המס'

972

1255

8859-8

1452

 

18)  אם תיקחו זוג חוטים המשמש לתקשורת Slow Ethernet 10BaseTX, ותחברו אותם למד-מתח DC איזה מתח אתם צפויים לקבל (עד כדי סימן)?

0V

2.5V

5V

48V

 

19)  ** אם תקחו זוג חוטים המשמש לתקשורת Slow Ethernet 10BaseTX, ותחברו אותם ל-Network Analyzer מוגדר כהלכה, אלו רמות מתח אתם צפויים לקבל?

0V

2.5V

5V

48V

 

20)  איך ניתן להוסיף נִיקוּד לטקסט עברי?

לחיצה על מקש alt עם מקש ספרה

לחיצה על מקש insert מלווה בלחיצה על סיפרה

לחיצה על caps lock מלווה בלחיצה על מקש shift עם מקש סיפרה

לא ניתן כלל

 

21)  סוללה נטענת (למשל מסוג AA של  GP) הייתה פרוקה קודם, ועכשיו נטענה במלואה. האם משקלה השתנה?

לא

כן, אבל בשיעור שקשה מאוד למדוד

תלוי במזג האוויר

כן, אפשר למדוד את זה באמצעות מאזניים

 

22)  כמה מידע מעביר שלט של מזגן רגיל אל המזגן?

0  ביט

1  ביט

בערך 8 ביט

בערך 16 ביט

 

23)  כמה מידע מעביר מזגן רגיל אל השלט שלו?

0 ביט

1 ביט

בערך 8 ביט

בערך 16 ביט

 

24)  בשפת C, משתנה סטטי משותף ל..

לאותו  namespace

לאותו תהליך  (Proccess)

לאותו חוט  (Thread)

לאותו קובץ אובייקט  (Object)

 

25)  מה תפקיד הפקודה #pragma pack ב-Visual Studio?

לקבוע את סדר הקוד כפי שיופיע באזור ה .text בקובץ ההרצה.

למנוע הסרה של משתנים הנקבעו כלא נחוצים ע"י ה-Optimizer.

למנוע הוספה של Padding בין משתנה למשתנה בתוך מבנה (Struct).

למנוע הוספה של משתני Debug העלולים להפריע בעת כתיבה לאוגרי חומרה.

 

26)  ** החזקתי במקפיא בקבוק אטום של מים מינרליים. הוצאתי אותו וראיתי שהמים בתוכו נוזליים; לאחר מכן פתחתי את הבקבוק.

יתכן שהוא ירתח מיד לאחר שהוצאתי אותו מהמקרר,

יתכן שהוא יקפא מייד לאחר שאפתח אותו

המים ישארו נוזליים ויהי מה

כל התשובות נכונות

 

27)  מה הוא רכיב ה- PCI?

הרכיב האחראי על התקשורת שנעשת בין ליבות המעבדים.

זהו לא רכיב - אלא דרייבר בחלונות הקריטי לעליית המערכת.

יציאה אשר משתמשים בה לכרטיסי מסך וסוגי מסויימים של כרטיסי רשת.

הרכיב האחראי על התקשורת שנעשת אל שאר הרכיבים.

 

28)  איזה מהבאים איננו  BUS?

QPI

PCIE

UHCI

SMB

 

29)  overclocking  מתבצע על ידי...

חיבור נוסף של ליבות לאותו לוח אם.

הגדלת צריכת החשמל של המעבד.

חיבור נוסף של מעבדים לאותו לוח אם.

הרחבת גודל המילה של המעבדים.

 

30)  כיצד נאפשר שימוש במספר pipelines לאותו המעבד?

על ידי יצירת מספר תהליכים.

על ידי יצירת מספר חוטים.

על ידי שימוש באופקודים בטכנולוגית SIMD.

על ידי כתיבה לא תלויה של אופקודים אחד בשני.

 

31)  מה על מעבד 8088, מה יבצע הקוד הבא? memset(0x0,sizeof(WORD) * 32,0x00); _asm int 0x02 מומלץ להעתיק את הקוד ל-notepad וליישר לשמאל לקריאה ברורה יותר.

יאתחל את המחשב.

יכשל בשגיאת General Protection.

יחכה להוראות מהדיבאגר של המחשב, עקב פסיקת הדיבאג.

יכבה את המחשב.

 

32)  מה משמעות שני המגעים הארוכים במחבר  USB?

האחד דאטא והשני מתח.

שניהם דאטא.

האחד בקרה והשני מתח.

שניהם מתח.

 

33)  בלינוקס, איזו פקודה תיבא עבורנו מידע אודות דומיין מסויים?

whois

touch

who

domain

 

34)  בלינוקס, מה משמעות הפקודה  sudo?

משחק קלפים בגרפיקת shell.

פקודה המריצה פקודות root.

פקודה ללולאה מקוננת.

פקודה המריצה deamons.

 

35)  כיצד ליבה הנמצאת במצב halt תחזור למצב  active?

על ידי קריאה לפסיקת חומרה.

על ידי הרצת הפקודה rstor

על ידי קריאה לפסיקת תוכנה.

על ידי קפיצה (jmp) לכתובת ההתחלה שלו.

 

36)  היכן נמצא שער 2592?

בדרום אמריקה.

במסך המחשב.

במעבד המחשב.

במקלדת המחשב.

 

37)  איזה מידע לא ימצא ב  SMBios?

מספר הליבות הקיימות במערכת.

מספר החיבורים הקיימום במערכת.

גרסת הווינדוס המותקנת במערכת.

שפות ה-BIOS האפשריות במערכת.

 

38)  מה היא טכנולוגית ה UEFI

טכנולוגיה חוצנית.

טכנולוגיה המחליפה את תשתית האתחול הקיימת במחשבים בייתים.

טכנולוגיה חדשה התוצג ב dot.net framework 5.0

טכנולוגיה המאפשרת תצוגה טוב יותר במסכים בייתים.

 

39)  באיזה פרוטוקול תקשורת נשתמש לצורך העברת מדיה זורמת?

TCP  עקב כמות המידע אפשרית לשידור בסגמנט בודד.

UDP  עקב העדר אימות תקינות החבילות.

UDP  עקב הפשטות שלה מבחינת המימוש.

TCP  עקב העדר אפשרות הצפנה.

 

40)  בusb 2.0  באיזה שיטה נשתמש לצורך העברת מידה זורמת?

Isochronous

Asynchronous

Interrupt (Real-Time)

Burst