אלגוריתמיקה ומחשבה

מערכות הפעלה ו- Low Level

הפורמט הינו: Name1 score Name2 score …

שפות תכנות

קטע קוד: void codeguru_numbers(int n { int accumulator = 0; for(int i=2; i<n; i++) { accumulator += (n%i==0) ; } (accumulator%2) ? printf("Yes!") : printf("No!"); }

קטע קוד: void codeguru_numbers2(int n) { for(int i=1; n>0; i++) n -= i; (n==0) ? printf("Yes!") : printf("No!") ; }

קטע קוד: int code=5,*guru=&code,**no_15=&guru; if(no_15== (&&code) ) printf("%d", ((*guru==5) ? 3 : 4) );

קטע קוד: int code(int guru) { if(guru==1) return 1; return 1 + code(code(guru-1)); }

קטע קוד: int code2(int guru2) { if(guru2==1) return 1; return code2(code2(guru2-1)); }

תקשורת ואבטחת מידע

שאלות פתוחות

קטע קוד:
int num = 942508; 
int result = 0;
..
..
..
System.out.println(result);      //805249 is printed

גרף:

Captionless Image